uslugi-wiertnicze

Wiercenie otworów o różnorodnym przeznaczeniu, zarówno z powierzchni ziemi, jak i z wyrobisk górniczych.

 

 

– wiercenia pionowe, poziome oraz kierunkowe,
– wiercenie studni wraz z kompletnym wyposażeniem w instalacje,
– wiercenie otworów rozpoznawczych i poszukiwawczych z pełnym rdzeniowaniem, testami otworowymi i badaniami laboratoryjnymi,
– wiercenia otworów inżynieryjnych dla odwadniania, wentylacji, podsadzania pustek itp.,
– wiercenia otworów wielkośrednicowych ( do średnicy 2,0m),
– likwidacja otworów wiertniczych.

 

W zależności od uwarunkowań geologicznych, hydrogeologicznych i technicznych, prace wiertnicze prowadzone są metodą:

 

– wiercenia obrotowego z obiegiem płuczkowym normalnym,
– wiercenia obrotowego z obiegiem płuczkowym odwróconym, młotkiem wgłębnym.

Stosowane urządzenia wiertnicze umożliwiają wiercenie z powierzchni do głębokości 2000 m oraz wykonywanie otworów z wyrobisk górniczych o średnicy do 2000 m. 

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63