Przedmiot Działalności

ŚTW Dalbis od lat specjalizuje się w wierceniu otworów o różnorodnym przeznaczeniu oraz w praktycznym wdrażaniu technologii wiertniczych w robotach inżynieryjnych i geotechnicznych zarówno na powierzchni, jak i w podziemnych zakładach górniczych.

Prace prowadzone są w oparciu o własne projekty techniczne i technologiczne. Nowe technologie robót opracowywane są często we współpracy z jednostkami naukowo - badawczymi. Przedsiębiorstwo dysponuje wysokowykwalifikowaną kadrą inżynieryjną i wiertniczą, posiadającą wymagane uprawnienia do prac na powierzchni oraz w podziemnych zakładach górniczych.

 

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63