Wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian adresu strony internetowej Emitenta oraz adresu poczty elektronicznej


PRIMETECH SA informuje, że  16 kwietnia 2020 r. dokonano wpisu do rejestru KRS nr 147 następującej treści:

Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 3. Adres poczty elektronicznej KOPEX@KOPEX.COM.PL
wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej PRIMETECH@PRIMETECHSA.PL
wykreślić: 4. Adres strony internetowej WWW.KOPEX.COM.PL wpisać:
4. Adres strony internetowej WWW.PRIMETECHSA.PL

Ogłoszenie opublikowano w:
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY MSiG 82/2020 (5972) z dnia 28 kwietnia 2020 r.
XV. WPISY DO KRAJOWEGOREJESTRUSĄDOWEGO
Poz. 204871. PRIMETECH SPÓŁKA AKCYJNA.
str 263

 


Wszystkie aktualności

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63